Kompleksowa obsługa oraz doradztwo ekologiczne w zakresie:

  1. reprezentowanie zakładu przed organami ochrony środowiska
  2. nadzór ważności decyzji administracyjnych
  3. informowanie o obowiązkach wynikających z nowych uregulowań prawnych
  4. pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska.