Firma GREENTECH powstała w 2007 roku zajmuje się transportem, zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję rynkową oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Spełniamy najwyższe standardy w zakresie zagospodarowanie i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty i licencje transportowe. Każdy transport jest sprawdzany i zabezpieczony przed odbiorem. Na odebrane Odpady wystawiamy Karty Przekazania Odpadu właściwe co do ilości i rodzaju odbieranych odpadów. Nasze pojazdy są wyposażone w system GPS co pozwala na szybką ich lokalizację i kontrolę w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji naszych klientów firma GREENTECH udostępnia kontenery 34 m3, kosze paletowe typu EURO oraz inne opakowania zbiorcze w zależności od potrzeb. Do grona naszych klientów należą firmy produkcyjne, handlowe oraz usługowe.

Firma GREENTECH dołoży wszelkich starań w budowie pozytywnych relacji i korzystnych warunków współpracy z naszymi kontrahentami.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21.), odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do których pozbycia się jest obowiązany. Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne to bardzo poważny problem ekologiczny. Odpady są źródłem zanieczyszczenia wszystkich komponentów środowiska naturalnego. Niewłaściwe przechowywanie odpadów może powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Żeby sprostać obowiązkom ustawowym wynikającymi min. z Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach należy przyjąć i wprowadzić odpowiedni sposób postępowania z odpadami. Właściwe gospodarowanie odpadami to gwarancja bezpieczeństwa Państwa firmy, a także ochrona środowiska naturalnego.

Firma GREENTECH w ramach swojej działalności zapewnia odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia, a na odebrane Odpady wystawiamy Karty Przekazania Odpadu.